Obaleč pryskyřničný - housenka

V hálce housenka přezimuje a to dokonce dvakrát a teprve zjara se v hálce i kuklí. Na obrázku je patrná i chodbička vyhlodaná do výhonku borovice. Následkem žíru housenky je nový výhonek nad smolnou hálkou oslabený, kratší. když jsou přerušeny cévní svazky, tak i odumírá.