Zavíječ zelený - dospělec

Motýlci první generace vyletují koncem května a v červnu. Jejich housenky dospívají koncem července. V srpnu vyletují dospělci druhé generace, jejichž housenky dospívají v září a říjnu. Ty pak přezimují a zjara se kuklí.