Šípověnka jívová - dospělec

Dospělci vyletují z přezimujících kukel v květnu a červnu. Samičky kladou vajíčka ve skupinách na spodní stranu živných rostlin. Vylíhlé housenky požírají jejich listy a po dospění se kuklí ve spadaných listech v pevném zámotku, do něhož vplétají kousky kůry, suchých listů a podobně.