Šípověnka trnková - housenka

Tato šípověnka škodí hlavně na ovocných stromech. je pestrou housenkou, lze ji poměrně často objevit na větvičkách jabloní a peckovin v době od června do srpna.