Šípověnka trnková - dospělec

Jako všechny dospělé šípověnky j i tato nápadně zbarvená s převládající šedí. I zde přezimují kukly, dospělci poletují v květnu a červnu.