Šípověnka maďalová - housenka

S nápadnou housenkou se setkáme nejčastěji k podzimu, kdy opouští stromy, padá k zemi a hledá si místo k zakuklení. Hojná je i v městských parcích a sadech na různých listnáčích.