Osenice polní - požerek

Housenky osenic jsou si velmi podobné a vyskytují se společně. Jsou to velcí škůdci skoro všech kulturních rostlin. Housenka napadají mladé osení, cukrovku, kukuřici, zeleniny, tabák, okrasné rostliny ... Škodí tak, že ohryzávají stonky rostlin těsně pod povrchem půdy. Rostliny pak hynou.