Osenice polní - housenka

S housenkami osenic se nejčastěji setkáme při rytí pády a okopávání. Jsou si velmi podobné, stejně škodí a tak se v praxi ani nerozeznávají jednotlivé druhy.