Osenice vykřičníková - housenka

U nás má jen jednu generaci, v teplejších oblastech dvě geenrace do roka. A prakticky v kterékoliv roční době můžeme zastihnout housenky, kukly i dospělce.