Osenice vykřičníková - dospělec

dají se přilákat na světlo a nebo vyrušit při sekání trávy během celého léta. Samice kladou vajíčka na nejrůznější plevele. Housenky se líhnou v noci, zpočátku žijí na rostlinách, později zalézají do půdy. Žijím při povrchu, ve dně ožítrají podzemní části rostlin, v noci vylézají na rostliny a ožírají listy. Kuklí se v půdě. Velmi podobná vzhledem i škodlivostí je osenice ypsilonová.