Můra zelná - dospělec

Dospělá můra zelná je nenápadně zbarvená. Přezimují kukly v půdě, dospělci prvního pokolení poletují v květnu a červnu, druhé pokolení pak v červenci a srpnu. Poletují pouze v noci a sají z květů nejrůznějších rostlin sladký nektar. Vajíčka kladou na spodní stranu listů živných rostlin.