Štětconoš trnkový - housenka

Pestrobarevná housenka se dá zastihnout od od května do července a znovu od srpna do začátku září na nejrůznějších listnatých stromech i na jehličinách. Škodí všude, i na růžích.