Štětconoš trnkový - samice

S dospělci se setáváme z první generace většinou v srpnu. A z druhé generace v září. Přezimuje vajíčko.