Ploskohřbetka hrušňová - housenice

Má jednu gebneraci do roka. Dospělci se objevují v květnu. Vylíhlé housenice se drží pohromadě, listy opřádají hustým předivem. Nemají žádné panožky, předivo jim slouží jako záchraná síť. Potravu přijímají přes den, v noci jsou schovány v hnízdě. Dospělé se po vlákně spoštějí k zemi, v půdě si budují komůrky, v nichž přezimují a z jara se kuklí.