Ploskohřbetka třešňová - hnízdo, detail

Dospělci vyletují z kukel v dubnu a květnu, kladou žlutavá vajíčka na rub listů. Vylíhlé housenice zpočátku žijí pohromadě, listy opřádají pavučinovými vlákny, takže vznikají hnízda plná trusu. V čerevnci dospělé larvy opouštějí stromy, spouštějí se k zemi po vláknech, zalézají do půdy kde přezimují a zjara se kuklí.