Pilatka - housenice

Priophorus brulei - Je příbuzná předchozímu druhu a žije podobným způsobem. Nejčastěji se s ní setkáme na listech růží. Housenice obou druhů se při podráždění svíjejí a spouštějí k zemi.