Pilatka angreštová - dospělec

Je to poměrně malá pilatka s čirými křídly a krátkým vejčitým zadečkem. Samice bývají mohutnější, samci štíhlejší, s černými nohami.