Pilatka švestková - příznaky napadení

Společně s pilatkou žlutou napadá švestky a slívy. Napadené plody poznáme po opadu květů, podle tmavých otvůrků, ale není na nich klovatina. Je-li na švestce otvůrek jeden, je housenice uvnitř. Jsouli otvory dva, housenice již plod opustila a napadla jiný, zničí až 4 plody. Vyžrané plody jsou plné trusu. Plody padají i s housenicemi k zemi, ty v půdě přezimují a zjara se kuklí.

Společně s pilatkou žlutou napadá švestky a slívy. Napadené plody poznáme po opadu květů, podle tmavých otvůrků, ale není na nich klovatina. Je-li na švestce otvůrek jeden, je housenice uvnitř. Jsouli otvory dva, housenice již plod opustila a napadla jiný, zničí až 4 plody. Vyžrané plody jsou plné trusu. Plody padají i s housenicemi k zemi, ty v půdě přezimují a zjara se kuklí. Dospělci vyletují od dubna a kladou vajíčka na rozvíjející se květy.