Pilatka šípková - housenice

Škodí stejně jako předchozí druh převážně na listech růží a její bionomie je též podobná.