Hřebenule ryšavá - housenice

Je význačným škůdcem mladých borovic včetně ozdobných. Dospělci poletrují koncem srpna a v září a samičky kladou vajíčka na jehlice borovice obecné, černé a kleče. Na jednom výhonu může být až 400 vajíček.