Pilatka - housenice

Croesus septentrionalis - Napadá olše, břízy, lísky, sedí na okrajích listů ve skupinách a ožírají jejich plativa. Při vyplašení zaujmou výstražný postaoj. Náhle, na jednou se všechny vztyčí, jako by naježía stočí tělo do otazníku. A takto po určitou dobu setrvají bez hnutí. Někdy vztyčenou částí těla pohybují. Dospělci poletují v květnu, housenice se kuklí v létě a kukly přezimují.