Pilatěnka růžová - housenice

Vajíčka klade hluboko pod pokožku mladých výhonů růží. Výhonek s vajíčky se později hákovitě ohýbá. Dospělé housenice dlouhé asi 2 cmse kuklí v drsném, skoro kulovitém kokonu v půdě. Nejvíce trpí jejich žírem remonantky a šípkové růže. Dospělci jsou velké pilatky, obvykle žluté s čarnou hlavou, tykadly a štítem.