Pilatěnka tmavokřídlá - housenice

Jsou podobné předchozímu druhu a škodí podobným způsobem. Výhonky s vajíčky se však pouze mírně zakřivují, nikdy se neohýbají hákovitě. Dospělci jsou drobnější, přední křídla mají silně černě zakouřená, zadní jsou světlejší.