Lumek - dospělec

Do těl housenek a kukel kladou samičky lumků vždy jen jedno vajíčko, z něhož vylíhlá larvy vyžírá tělní obsah. Dospělá larva se pak sama zakuklí a přezimuje buď kukla nebo dospělec. S dospělými lumky se setkáváme na květech mrkvovitých rostlin nebo na kládách a kmenech stromů.