Pískorypka - dospělec

Je t včela samotářka. Ve střední Evropě je jich asi 200 druhů. Jsou to významní opylovači především ovocných stromů. Hnízdí v zemi, samice tam zakládají různě početné olonie. Jarní generace poletuje od konce března do května, letní generace od června do srpna.