Plodomorka hrušková - příznaky napadení

tento velice nebezpečný škůdce hrušek je schopen někdy zničit i celou úrodu. O jeho přítomnosti nás informují zčernalé a nebo znetvořené hrištičky. Napadené plody často opadávají, avšak některé napadení přečkají a rostou dále. Těmto znetvořeným hruštičkám se říká kalebasové plody.