Plodomorka hrušková - larvy

Dospělci vyletují z kukel na jaře a oplodněné samičky kladou vajíčka do poupat hrušní. Brzy se líhnou drobné, průhledné larvičky, které se vžírají do semeníků a v nich sají. Vnitřky napadených hruštiček jsou duté, často zčernalé a plody opadávají. Dospělé larvy opouštějí napadené plody buďto ještě na stromě, nebo s nimi padají k zemi, zalézají do půdy a tam se kuklí.