Květilka zelná - larvy

Dospělá květilka je podobná mouše. Larvy velmi škodí košťálovinám. Nejvíce larvy první generace. , protože napadají nejmladší rostliny, které pak usychají. Napadené listy dostávají nápadnou olověně šedou barvu. Larvy ožírají kořeny, do silných měkkých kořenů se vžírají, u košťálovin ožírají kořen na povrchu. Přezimují kukly na posklizňových zbytcích.