Květilka zelná - příznaky napadení

Moucha buráková škodí na cukrovce. Na zahradách na červené řepě. Samičky kladou vajíčka na list, larvičky se prožírají do listů, kde postupně vyžírají velkou, puchýři podobnou plošnou podkopěnku. Ta je nejprve bílá, brzy zesychá, hnědne a list se trhá. Má obvykle 3 generace do roka. Přezimují kukly a první dospělci vyletují v květnu.