Klopuška - dospělec

Část druhů ploštice je dravá, část býložravá. Býložravé druhy patří mezi vážné škůdce plodin. Dospělci i nymfy sají na ovocných stromech a keřích, na zelenině i okrasných rostlinách.