Latinsko - český slovník (A)

a - předpona

Označuje zápor: ne, bez

např. acaulis bezlodyžný, aphyllus bezlistý, acephalus bezhlavý …

abnormalis, is, e,

abnormis, is, e

abnormální, nezvyklý, neobyčejný, odlišný od normálu

absolutus, a, m,

absolutní, úplný

 

acantho -

trnitě, pichlavě,

ve složkách například:

acanthocarpus

s trnitými plody

 

acanthopyllus

s trnitými listy

 

acanthocladus

s trnitými větvemi

 

acaulis is, e

bezlodyžný

planta acaulis - rostliny bezlodyžná

   

planta caulescens - rostliny s vyvinutou lodyhou

acheanin ii, n.

nažka

 

achlamydeické květy

 

nahé květy, bezobalné květy

alchamydeus, a um

 

bezobalný, bez květního obalu

acidita

kyselost půdy nebo vody, půdní reakce

acidofit

acidofilní rostlina

nesnáší vápno, ropste na kyselých půdách méně než 6,7 Ph

acidiofobní

bazifilní rostliny

vyhýbají se kyselým půdám

acyklický květ (flos acyclicus)

spirální květ

květní orgány na květním lůžku jsou uspořádány ve spirále, (šroubovici)

adalpin (adalpínský)

penalpin

 

adaptabilní

přizpůsobivý

 

adaptabilita

přizpůsobivost organismu k jinému prostředí

adventivní

pomocný, náhradní

ve fytocenoligii značí přistěhovalý, přivlečený druh

adventivní kořen

nahodilý, pomocný kořen: vzniká kdekoliv na rostlině

adventivní rostlina

alochtonní rostlina: zavlečená neúmyslnou činností člověka

agrofytocenóza

rostlinné společenstvo polních kultur

aizoides, aizoon

vždyživý, stále zelený

 

aklimatizace

přizpůsobení životním podmínkám, především podnebí

alabastrum, i, n.

poupě

 

albellus, a, um

bělavý

 

albi-, albo-

bělo-, bílo-: ve složení např.:

 

albicaulis (albocaulis), a, um

s bílou lodyhou

albicostatus (albocostatus), a, um

bíle žebernatý

albiflorus (alboflorus), a, um

bělokvětý

albimaculatus (albomaculatus), a, um

bíle skvrnitý

albimarginatus (albomarginatus), a, um

bíle vroubený

albipunctatus (albopunctatus), a, um

bíle tečkovaný

alternace

alternatio, onis, f.

střídání listů jednotlivých květních členů v kruzích posobě následujících

alternus a, um

střídavý

 

altus, a, um

vysoký

 

amethystinus, a, um

ametystový

nafialovělý, fialově modrý

amplexus, a, um

objímavý např:

 

amplexicaulis

s lodyhou objímající

 

amplexifolius

s objímavými listy

 

anatomie

nauka o vnitřní stavbě mnohobuněčných rostlin. Dělí se:

cytologie

nauka o buňce

 

histologie

nauka o pletivech

 

anemogamie (anemofilie)

opylení zproztředkované větrem

 

anemochorní rostliny

rostliny, jejichž plody jsou rozšiřovány větrem

Angiospermae

Angiospermophytina

krytosemenné rostliny

angiospermus, a, um

krytosemenný

 

angustifolius, a, um

úzkolistý

 

angustus a, um

úzký: ve spojení s tvary rostliných orgánů:

aniso-

nestejně-

, ve složení, např.:
 

anisophyllus, a, um

s nestejnými listy

 

annuella (planta annua)

jednoletá rostlina

 

annuus, a, um

jednoletý

 

Anthophyta (Phanerogamae, Spermatophyta)

semenné rostliny

anthos (řec.)

květ

 

apochlamydeické květy

druhotně bezobalné květy (se zakrnělým okvětím)

arbor, oris f.

strom

 

arboretum, i a.

sbírka dřevin uspořádána parkovým způsobem

archiplast

buňka, kde dosud není diferencováno jádroa cytoplasma )bakterie, sinice)

areál

oblast rozšíření určitého taxonu.

Podle souvislosti může být kontinuitní areál nebo diskontinuitní areál

argenteo -

stříbřitě,

ve složeninách například:
 

argenteo guttatus

stříbřitě kropenatý

 

argenteo mucalatus

stříbřitě skvrnitý

 

argenteo marginatus

stříbřitě lemovaný

 

argenteus, a, um

stříbrný

 

asimilace

1. Přizpůsobování, připodobňování

 
 

2. Přeměna látek v ústrojnou hmotuk růstu organismu

asimilační list

trofofyl, trophophyllum

zelený list, jehož hlavním úkolem je obstarávání výživu rostliny. Nevyvinují se na něm výtrusnice nebo jiné rozmnožovací orgány

asimilační

(zelený kořen(radix assimilans, r. viridis)

adventurní, často zploštělý kořenobsahující chloroplasty

asociace

základní kvalifikační jednotka fytocenologická

zahrnuje fotocenózy stejného floristického složení a má určitý geografický areál

atro-

tmavě

, temně ve složení např:
 

atroaurantiacus

tmavě oranžový

 

atrocoeruleus

tmavě modrý

 

atrolinearis

tmavě čárkovaný

 

atropurpureus

tmavě nachový

 

atrorubens

tmavě červený

 

atrovirens

tmavě zelený

 

aurantiacus, a, um

oranžový,

oranžově červený, pomerančový

aureus, a, um

zlatý

 

autochorie

rozšiřování diaspor vlastními prostředky rostliny, např. vymršťování semen z tobolek kohesními pohyby, nebo turgorem z bobulí

autochtonní relikt

typ reliktu, který se dodnes uchoval v území svého vzniku, shoduje se s endemitem

autogramie (autogramia, ae, f.)

samoopylení

 

autokarpie (autocarpia, ae, f.)

samoopylení, kde po opylení nastává i oplodnění a vývoj semene s embryem

automechanochorie

rozšiřování semen nebo plodů vlastním zařízením rostliny

autotrofní rostliny

zelené rostliny, které nejsou závislé na jiných organismech. Z jednoduchých anorganických sloučenin jsou schopny stavět svoje tělo i získati dostatečné zásoby energie

autumnalis, is, e

podzimní

 

azureus, a, um

modrý,

blankytný
 

abortivus, a, um

abortovaný, potlačený, zakrnělý až zcela nevyvinutý

adventní ve fytocenologii

zavlečený, přistěhovalý druh

 

u kořenů

náhradní, pomocný

 

u rostlin

zavlečený

 

androdynamické květy

samčí květy