Latinsko - český slovník (B)

bacca, ae f. bobule  
bakteriální hlízky tubercula symbiotica malé hlízky symbiotického kořene
bakteriologie nauka o bakteriích  
barbatulus a, um barbellatus a, um   s malými vousy, s malou bradou
barbatus a, um, bradatý, na omezeném místě pokrytý dlouhými, zpravidla řidčími chlupy
bastard kříženec  
benedictus, a, um požehnaný s léčivou mocí  
bezobalné květy nahé květy, achlamydeické květy  
bi -  dva, dvakrát, dvou ve složeninách např:
     dicolor dvoubarevný  
     bidens dvouzubý  
     biflorus dvoukvětý  
     bifolius dvoulistý  
     bilabiatus dvoupyský kalich nebo koruna
     bilobus dvoulaločný  
     bipartitus dvoudílný  
     bistortus dvakrát točený  
biachenium, ii,  diachenium ii,  dvounažka
biennis is, e dvouletý  
bieny dvouleté rostliny  
bifidus dvouklanný  
bílek  (albunen) výživné (zásobné) pletivo v semeni rozdělené ve vnitřní (endosperm) a vnější (perisperm)
biogeocenóza  ekosystém biocenóza a prostředí jsou studovány jako celek, topograficky vyznačený
biom - biocenóza určité území (včetně vývojových stádií) v rámci určité zeměpisné oblasti
blata regionální (jihočeský) název pro silně zamokřené půdy bahnité, rašelinné a rašeliništní. 
blizna    stigma nejvyšší část pestílu ukončující čnělku na nihž se zachytává pyl a klíčí v pylovou láčku
bobule   (bacca) dužnatý nebo šťavnatý plod s vnějším oplodím dužnatým nebo blanitým
bonita - produktivita porostní je podmíněna působením všech stanovištních faktorů
  stanovištní závisí na hodnotě půdy a klimatu a je charakterizována stavem porostu a přírůstky
botanika (rostlinopis) nauka pojednávající o rostlinách. Rozeznáváme tyto druhy botaniky: anatomie, morfologie, fyziologie, biologie, fytopatologie, systematika (taxonomie), fytogeografie, paleobotanika, geobotanika
brachy- krátce-, krátko-, ve složení např.:
    brachyacanthus, a, um krátce trnitý  
    brachycarpus, a, um krátkoplodý  
    brachycaulis, is, e s krátkým stonkem  
    brachyceras, os, us krátce růžkatý  
    brachychaetus, a, um krátce osinatý, štětinatý, hřívnatý  
    brachyodontus, a, um krátce zoubkatý  
    brachypetalus, a, um krátkoplátečný  
    brachyphyllus, a, um s krátkými listy  
    brachyopterus, a, um krátce křídlatý  
    brachystemus, a, um s krátkými tyčinkami  
 - bratré tyčinky (adelfie) nitky tyčinek jsou srostlé do svazečků. 
  Podle počtu svazečků rozeznáváme tyčinky:
    jednobratré v jednom svazečku (Malva)  
    dvoubratré ve dvou svazečcích (Viciaceae)  
    trojbratré ve třech svazečcích (Hypericum)  
    pětibratré v pěti svazečcích (Tilia) atd.  
brut drobné hlízky, které se vytvářejí na spodní straně hlízy mečíků nebo cibulí
bulbia (bulbillus, i, m.) pacibulka, rozmnožovací cinulka  
bulbus, i, m. cibule  
bulva (tuber cauloradicale) hlíza, která vzniká ze ztlustlého kořene, kořenové hlavy a báze stonku (Beta vulgaris)
buňka (cellula) základní stavební jednotka rostlinného těla, skládá se ze stěny, cytoplasmy a buněčných organel (jádro, plastidy, mitochondrie)
bylina (herba) bylinná rostlina (planta herbacea) rostlina jejíž nadzemní části nedřevnatí (jsou bylinné) a obvykle každoročně na konci vegetačního období odumírají