Latinsko - český slovník (F)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; color: windowtext; font-size: 10pt; vertical-align: bottom; font-weight: 40
fabaceus, a, um bobovitý, luštinatý  
facetus, a, um půvabný, spanilý  
facie ve fytocenologii nejnižší syntaxon charakterizovaný převládáním určitého druhu ve fytocenóze  
faculativus, a, um fakulativní, příležitostný, dočasný  
falcatus, a, um,  falcarius, a, um srpovitý  
fallax,acis klamný, podvodný  
falcus, a, um falešný, nepravý, klamný, lživý  
familia, ae, f. čeleď  
fanerofyty (phanerophyta) symbol P-rostliny, zejména keře nebo stromy, s obnovovacími pupeny výše než 25-30 cm nad zemí. Jsou plně vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám v době vegetačního klidu. Pupeny jsou proto většinou chráněné obalovými šupinami, oděním, pochvami nebo   
  Různé typy fanerofytů:  
    bylinné f. Musa  
    chocholnaté f. Dracaena, Yucca, palmy  
    keřovité f. (nanofanerofyty) Ribes, Rosa, Euonymus  
    liánovité f. Hedera, Humulus, Clematis  
    stromovité f. (makrofanerofyty) Quercus, Tilia, Picea  
    sukulentní f. vysoké kaktusy  
farinosus, a, um,  farinaceus pomoučený: hustě pokrytý bílými kulovitými trichomy nebo žlázkami, které nelze snadno setřít (např. rub listu Primula farinosa)  
farmakognosie nauka o drogách, surovináchléčiv  
farmakologie nauka o léčivech (přírodních i syntetických): zabývá se studiem účinku drog nebo jejich součástí v organismu zdravém i nemocném  
fascia, ae, f. páska, pruh, pásmo  
fasciace abnormální rozšířený květního lůžka, stonku nebo řapíku v jednom směru, zpravidla do šíře, vznikající srůstem orgánů  
fasciculatus, a, um fascicularis, is, e svazčitý (např. svazčité květy u Dianthus carthusianorum)
fasciculus, i, m. svazek, svazeček (typ vrcholičnatého květenství), viz též Přehled květenství  
fastigiatus, a, um jsoucí v těsném svazku, trsu apod. a končící nahoře v jedné rovině  
fáze termín pužívaný pro podrobnější členěný výškového stupně vegetace (nižší jednotka než horizont)  
feloderma parenchymatická (zelená) vnitřní (podpokožková) vrstva kůry, tzv. "zelená kůra"  
felogen dělivé pletivo, které odděluje vně vrstvy korku, dovnitř ještě nezkorkovatělé buňky s chlorofylem, viz též meristém  
femineus, a, um samičí  
fenofáze (fenologická fáze) stadia, kterými prochází rostlina během svého vývoje (klíčení, doba květu, zrání semen)  
fenologie nauka, zabývající se studiem časového průběhu základních životních projevů rostlin a živočichů. Pro fenologické záznamy se užívá určitých značek.  
fenomen vegetační souhrn ekologicky podmíněných zvláštností vegetace v určitém extrémním prostředí (např. f. vrcholový, dolomitový, hadcový, krasový, říční atd.)  
fenotyp skupina rostlin, vnějším vzhledem podobných, geneticky však různých  
farax,acis úrodný, vydatný  
ferox silně  
ferrugineus, a, um,  ferruginossus, a, um rezavý, rzivý  
fertilis, is, e plodný, plodonosný  
fertilní list sporofyl  
 - ferus nesoucí: ve složeninách na konci slova, např. floriferus - nesoucí květy  
festivus, a, um slavnostní  
fibrillosus, a, um jemně vláknitý  
fibrosus, a, um vláknitý  
 - fridus (fissus) klaný, ve slož. na konci slova, viz klaný list  
filamentosus, a, um,  filiformis, is, e nitkovitý (niťovitý list)  
filamentum, i, n. nitka  
filc (německy Filz) šumavské označení svahových rašelinišť s četnými jezírky a houpavými místy  
 - filní (z řec.) milující (např. fotofilní - světlomilný)  
fimbriatus, a, um třásnitý, třepenitý  
firmus, a, um pevný, tuhý  
fissidens,entis hustě a úzce zastřihovaně zubatý  
fissura, ae, f. štěrbina (např. podlouhlý otvor, kterým se orgán otvírá: semena čel.Fabaceae)  
 - fissus (-fidus) klaný, viz klaný list  
fistulolus, a, um,  fistulatus, a, um rourkatý, rourkovitý  
fjeldy viz arktické pásmo  
flabellatus, a, um,  flabellus, a, um vějířovitý  
flabellulatus, a, um vějírkovitý  
flaccus, a, um ochablý, uvadlý  
flagellaris, is, e,  flagellaceus, a, um bičovitý, šlahounovitý  
flagellum, i, n. bičík, niťovitá bylinná odnož  
flammeus, a, um ohnivě rudý  
flavedo vnější žlutá až oranžová vrstva u plodu r.Citrus  
flavascens,entis žloutnoucí  
flavidus, a, um žlutavý, nažloutlý