Latinsko - český slovník (H)

<td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY: Arial CE; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGH
h symbol pro polokeř  
habitus, us, m. vzhled  
hadec  (serpentin) metamorfovaná bazická hornina s vysokým obsahem hořčíku, rostou na něm zvláštní formy rostlin, tzv. serpentinomrfózy  
hadrom dřevo  
haemanthus, a, um s krvavými květy  
haematoides krvavý, podobný krvi  
hálka (cecidium, galla) abnormální útvary, které vznikají na různých orgánech rostlin po píchnutí hmyzem (např. duběnky)  
haloendemit typ endemitu vázaný na slané podklady  
halofilní (halophilus) slanomilný  
halofobní rostliny nesnášejí vyšší koncentraci solí v půdě  
halofyty (halofytní druhy) slanomilné rostliny, žijící na slaných půdách (Salsola kali, Salicornia herbacea, Juncus gerardii)  
     obligátní h. rostou vždy jen na slaných půdách
     fakultativní h. příležitostně se vyskytují na slaných půdách
hamatus, a, um,  hamosus, a, um hákovitý  
hamulatus, a, um,  hamulosus, a, um háčkovitý  
haplochlamydeické květy, jednoobalné květy původně dvouobalné, později jeden kruh zakrněl  
haploidní generace pohlavní generace  
haplostemonické tyčinky tyčinky v jednom kruhu (původně byly ve dvou kruzích, ale jeden kruh zakrněl)  
haptera, ae, f. haptery: čtyři dlouhá, stužkovitá, na konci lžícovitě rozšířená ramena, na jednom místě připevněná ke spoře. Jsou hygroskopická a při změně vlhkosti se pohybují a splétají s hapterami jiných spor (Equisetum)  
hastatus, a, um hrálovitý, viz hrálovitý list  
haustorium, ii, n. střebadlo  
hedraeanthus, a, um s přisedlými květy  
hedvábný (hedvábitý) pokrytý hustými, měkkými lesklými chlupy, v jednom směru přitisklými (Potentilla anserina)  
haliofobní rostliny (sciofyty) stínomilné rostliny, které při nadbytku světla hynou (Corydalis cava)  
heliofyt (heliofilní rostlina) světlomilná, vyžadující plné slunce (rostliny stepí, pustin, tundry, vysokých hor)  
heliophilus, a, um heliofilní: milující slunce  
heliosciofyt rostlina fakultivně stinná: snáší maximální osvětlení, ale žije i ve stínu  
heliotropismus, i, m. viz fototropismus  
helofyty (helophyta) symbol HP vodní rostliny, jejichž oddenek zakořeňuje v bahnitém dně a vegetativní orgány vyrůstají až nad hladinu, kde kvetou (Iris, Alisma, Sagittaria, Butomus)
hemerofilie vztah mezi rostlinou a lidskou činností se projevuje pro rostlinu příznivě  
hemerofobie vztah mezi rostlinou v území původní a lidskou činností se projevuje pro rostlinu nepříznivě  
hemerofyt rostlina do území člověkem záměrně zavedená  
hemerochorie (antropochorie) rozšiřování rostlin lidskou činností  
hemi- polo-  
hemiblastické větvení dichotomické větvení  
hemicyklický květ, spirocyklický květ (flos hemicyclicus, f. spirocyclicus) má některé orgány (zpravidla vnější) v kruzích, ostatní (vnitřní) v šroubovici (Ranunculus repens, Adonis vernalis)  
hemikryptofyty (hemicryptophyta) symbol H vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny na orgánech, přetrvávající nepříznivé období vegetačního klidu při povrchu půdy, a jsou proto chráněny jen zaschlými pochvami listů, šupinami nebo hrabankou
hemiparasit poloparazit, viz cizopasné rostliny  
hemisphaericus, a, um polokulovitý  
hemixyla polokeře  
Hepaticae játrovky  
hepaticus, a, um játrový, játrům podobný, játra léčící  
herba, ae, f. bylina  
herbaceus, a, um bylinný  
herbář (herbarium, ii, n.) má dva významy  
     1. sbírka preparovaných a konzervovaných (nejčastěji sušením a lisováním)     rostliny pro účely pedagogické nebo studijní jako doklad o existenci taxonu v určitém území  
   2. Soustavný popis léčivých rostlin (někdy jen z určitého území), v období renesance se téměř všechny botanické knihy nazývají herbaria (např. Mattioliho český překlad: Herbář aneb bylinář). Teprve později se název herbář přenesl na sbírky sušených rostlin  
herbicidy chemické přípravky proti plevelům  
herbicola, ae, m.f. žijící na rostlinách  
hermaphroditicus, a, um,  hermaphroditus, a, um hermafroditní: obojaký, oboupohlavní  
hesperidium, ii, n. plod druhů r.Citrus   
hesperis, is, e večerní, západní  
heterie rostlinné družiny: skupiny rostlin, které majístejné ekologické nároky a jsou vývojově příbuzné  
hetero-, heter- jiný, různý, nestejný