Latinsko - český slovník (J)

Jádro buněčné nucleus, karyosom má důležitý význam pro všechny pochody v buňce a při buněčném dělení
jádřinec (seminatio) vnitřní část malvice po odstranění dužnatého mezokarpu  
jalový neplodný, bezpohlavý  
jalový květ sterilní k.: má zakrnělé tyčinky i pestíky  
jarovizace (vernalizace) příprava semene vhodnými prostředky, která umožňuje zkrácení vegetační doby  
jařiny obilí  
jařmo (jugum) pár lístků u zpeřených listů  
játrovky (Hepaticae) bezcévné výtrusné rostliny, příbuzné mechům, s lupenitou stélkou, často na okrajích hluboce vykrajovanou, nebo rozdělenou v lodyžku a lístky. Lupenitá stélka je vždy zploštělá, přirostlá četnými rhizoidy k substrátu  
jazýček (ligula) blanitý výrustek, celokrajný, zubatý nebo třásnitý, vyvinutý někdy na rozhraní pochvy a čepele listové (Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae)  
jazykovitý květ (flos ligulatus) koruna srostloplátečná, dole trubkovitá, výše rozšířená v jednostranný jazyk, ukončený 1,3, nebo 5 zoubky (např. Helianthemum)  
jednobratré tyčinky (monadelfické t.) tyčinky srostlé nitkami v jeden svazek (Malvaceae) - viz bratré tyčinky  
jednoděložné rostliny (Monocotyledoneae) klíčí jednou dělohou, čepel listů je nejčastěji celokrajná, se souběžnou žilnatinou, svazky cévní jsou roztroušeny po celém průřezu lodyhou a netvoří ztlušťovací válec ve stonku  
jednodomá rostlina (planta monoecia, pl. monoica má jednopohlavné květy: na jednom jedinci jsou květy prašníkové a květy pestíkové (Corylus, Quercus, Zea mays)  
jednoduchý list (folium simplex) čepel celokrajná, nebo na okraji různě zubatá, až hluboce dělěná, ale nerozčleněná na samostatné části, úkrojky na bázi souvisejí alespoň úzkým proužkem čepele  
jednoletá rostlina (planta annuella, planta annua,

letnička je zahradnický termín), symbol: (kolečko s tečkou)

žije jedno vegetační období: vyklíčí vyroste, vytvoří semena nebo výtrusy a odumře (Papaver rhoeas, Pisum sativum)  
jednoobalné květy (haplochlamydeické kv.) s jedním květním obalem (původně dvouobalné, později jeden kruh zakrněl), viz květ  
jednopohlavný květ (diklinický kv., různopohlavné kv.) má buď jen tyčinky (samčí květ), nebo jen pestíky (samičí květ), viz též jednodomá rostlina  
jedoramenný vrcholík (monochasium) vrcholičnaté květenství, u kterého se vyvinula jen jedna z páru protistojných větví  
  Rozeznáváme různé typy:  
      cicinnus vijan
      boragoid dvojvian
      bostryx šroubel
      drepanium srpek
      rhipidium vějířek
jehlicovitý květ (folium acerosum, folium aciculvare) je obyčjně tuhý, čárkovitý, nebo šupinovitý, většinou neopadavý (jehličnaté dřeviny)  
jehličnany  jsou stromy, nebo keře s kmenem, zpravidla monopodiálně větveným. Listy jsou nejčastěji tuhé jehlice, vytrvávající na stromě 4 - 10 let, květy jsou různopohlavné, většinou jednodomé, jsou větrosnubné  
jehněda (amentum) jednoduché, nebo složité hroznovité květenství, připomínající hustý klas, často nicí, v celosti opadavý  
jevnosnubné rostliny zastaralý výraz pro semenné rostliny  
jezerní křída je jemnozrnný karbonátový sediment, bělavé barvy, za sucha práškovitý. Vzniká na dně čistých, mírně zarostlých nádrží. Obsahuje hojné ulity vodních měkkýšů a hojné parožnatky. Vyskytuje se v Polabí a pouze ojediněle na Moravě a Slovensku  
jíl velmi jemnozrnný sediment, tvořený skupinou složitých alumosilikátů, někdy s příměsí křemene a karbonátů, používá se ho k vylepšení písčitých půd, aby lépe poutaly vodu a živiny  
ježatý (echinatus) opatřený tuhými, pichlavými ostny nebo bodlinami  
jugatus, a, um žebrovitý, žebernatý  
jugum, i, n. má více významů:  
      1. na plodech žebra
      2. u listů jařmo, vstřícný pár lístků u zpeřených listů
      3. v horách hřbet
julianus kvetoucí v červenci  
junciformis, is, e sítinovitý  
juniperinus, a, um podobný jalovci  
juvenalis, is, e,  juvenilis, is, e juvenilní, mladistvý  
juvenilní listy listy mladé rostliny nebo též listy uvnitř koruny (zastíněné). Nedostatek světla ovlivní stavbu listu: listy více osvětlené jsou silnější, tužší s hojnějšími průduchy. U některých vypěstovaných forem jehličnatých dřevin nacházíme tyto listy na celé dospěl