Latinsko - český slovník (K)

<td style="font-style:
K  symbol pro kalich k  symbol pro kalíšek  
kalcifirní rostliny kalcokolní, vápomilné, vápobytné vyžadují substrát bohatý vápníkem, hlavně ve formě uhličitanu CaCO3
kalcifobní rostliny váponobojné vyhýbají se půdám bohatým na karbonáty, v podstatě uhličitan vápenatý.
kalich  (calyx)  symbol K vnější květní obal tvořený zpravidla zelenými lístky (sepala), které tvoří ochranný obal květu v poupěti. Podle umístění rozeznáváme:  
     podsemníkový k. (c. hypogynus) nasedá pod semeníkem.  
     okolosemeníkový k. (c. perigynus) semeník je napolo ponořený do stonové nebo květní čížky a na jejím okraji je kalich   
     nadsemeníkový k.  (c. epigynus) semeník je zcela ponořený do květní čížky a kalich je na jejím okraji.  
     chorisepalní k. lísky kališní jsou volné  
     synsepalní k.  Gemosapalní k. lístky kališní jsou srostlé  
Různé typy kalichu: korolinický k.  
  metamorfovaný k.  
  opadavý k.  
  prchavý k.  
  vytrvalý k.  
  zveličený k.  
kalíšek calyculus symbol k. - okruh drobných lístků pod kalichem pravděpodobně vznikly z palistů kališních lístků  
kalus zával  
kambium  (kambiální kruh) vrstva dělivého pletiva ve stoncích mezy líkem a dřevem. Buňky kambie nejsou činné po celý rok. Začínají se dělit na jaře a dělí se až pozdě do podzimu. Na jaře se vytváří hlavní cévy o velké světlosti, jimiž se může do listů přivádět značné množství vody  
kamenné buňky sklereidy  
kanálky siličné  (vittae) mezibuněčné prodloužené prostory, obsahující silice nebo balzámy.  
kápovitý na špičce v okrajích srostlý a tvořící durou špičku. Špičky některých trav, ostřic, česneků..   
kapraďorosty Pteridophyta zahrnují rostliny, které nevytvářejí květy, ale mají svazky cévní. Patří sem všechny kapradiny, přesličky, plavuně, vranečky a šídlatky.
     isosporické samčí a samičí spory jsou stejně veliké  
     heterosporické samčí spory jsou malé (mikrospory), samičí jsou velké (makrospory, megaspory)  
karnivorní rostliny hmyzožravé rostliny  
karpel plodolist  
karpobiologie odvětví botaniky studující diseminaci rostlin.  
karpofor carpophorum, carpophorus plodonoš
karposoma   carposoma plodnice hub
kartogram grafické znázornění zeměpisného rozšíření určitého taxonu na mapě.  
karyophyta rostliny jaderné všechny co mají jádro, tedy kromě baktérií a sinic.
karyosom  nukleus jádro buněčné
karpatské druhy rostliny rozšířené v oblasti karpat. K nám zasahují druhy západokarpatské.  
karafyl cataphylla podlisteny
katofilie rostliny, které přitahují kočky  
kauliflorie caulifloria vznik květů ze spících pupenů na starších dřevnatých stoncích.
kauloid ose podobný orgán bezcévních rostlin.  
kaulom caulom stonek
keř  (frutex),  symbol h dřevina, od země rozvětvená a větvemi i stonky, které celé zdřevnaťují  
     metlovitý keř frutex spartioideus má větve prutovité, více-méně nerozvětvené, většinou drobnolisté.
     prutnatý keř frutex virgultosus má větve dlouhé, prutovití, více-méně nerozvětvené, chabé, někdy i poléhavé, poměrně krátkého trvání.
     jednokmenný keř frutex monocormicus má jednu kořenovou hlavu
     vícekmenný keř frutex multicormicus má rozvětvený hlavní kořen s několika kořenovými hlavami.
keříček, keřík,  fruticolus,  symbol h.  drobné 2-3 dm vysoké keře, hustě větvené, s větven¨mi zdřevnaťujícími.  
klanný list  folium fissum  list, jehož čepel je dlanitě nebo zpeřeně dělená do 1/3 - 1/2 v úkrojky více-méně stejně velké.  
peřenoklaný list folium pinnatifidum  
dlanitoklaný list folium palmatifidum  
znoženoklaný list folium pedatifidum  
dvouklaný list folium bifidum  
rtrojklaný list folium trifidum  
mnohoklaný list folium multifidum  
klas  (spica) hroznovité jednoduché květenství s prodlouženým vřetenem a zkrácenými květními stopkami, takže květy sedí v paždí listená (Plantago)  
     jednostranný klas s. unilateralis Nardus stricta
     dvouřadý klas s verticillata Myriophylum verticillatum
     spirálovitý klas s. spiralis s květy v řadách , otáčejících se ve spirále kolem vřetene.
klásek  (spicula) krátký, chudokvětý )1,2 nebo několik květů), který je částí složeného klasu nebo laty.  
klejotok  (gumóza) choroba peckovin, příčinou je poranění, nebo i někteří parasiti  
klíční odpočinek