Latinsko - český slovník (L)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; white-space: normal; color: windowtext; font-size: 10pt; vertical-align: middle; font-weight: 400; text-decoratio
labelum, i, a. pysk  
labiatus, a, um pyskatý  
laciniatus, a, um dřípený, zastřihovaná s okrejem rozděleným na nestejně ostré a úzké zářezy a úkrojky.
lacrimans, antis lacrymans, antis slzící, slzy ronící
lacrimiformis, is, e slzovitý, ve tvaru slzy  
lactarius, a, um mlékodárný  
lacteus, a, um mléčný, mléčně bílý  
lactifer, fera, ferum mlékonosný  
lacustris, is, e jezerní  
láčka (sipho) termín znamenající trubičku, např. pylová láčka  
lada  -  suché krátkostébelné pastviny na mělkých půdách v nížině a pahorkatině.  
laetus, is, e s hladkou lodyhou  
laevigatus, a, um laevis, is, e hladký
lag okrajová zónavrchovišť do nihž stéká eutrofnější voda a podmiňuje tím výskyt bohatší vegetace  
laločnatý  (lobatus) se zářezy do 1/8 šířky nebo 1/4 délky orgánu  
laločnatý list folium lobatum zářezy sahají nejvýše do 1/4 šíře listu
     dlanitolaločnatý list folium palmatilobatum  
     peřenolaločnatý list folium pinnatilobatum  
     znoženolaločnatý list folium pedatilobatum  
     lyrovitolaločnatý list folium lyratilobatum  
     dvoulaločnatý list folium bilobum  
     trojlaločnatý list folium trilobum  
lamina listová čepel  
laminární semenice vajíčka jsou umístěna na vnitřní ploše plodolistu a ne na okraji.Fytogeneticky nejstarší typy  
laminula  -  čepel rozšířená část korunních plátků  
laminatus, a, um laminosus, a, um čepelnatý
lanatus, a, um laniginosus, a, um vlnatý
lanceolatus, a, um kopinatý  
lanuginosus, a, um latnatus, a, um vlnatý
lanulosus, a, um drobně, krátce vlnitý  
lapis, idis m. kámen  
lasius, a, um drsný, huňatý, kosmatý  
lasiophyllus, a, um kosmatý list, drsně chlupatý list  
lata  (panicula) jednoduché hroznovité květenství, jehož hlavní osa je nejdelší a nese rozvštvené postranní větve, z nichž nejdolejší jsou nejsilnější a největší a k vrchlu se zjednoduší a zkracují  
  Různé druhy laty:  
     chocholíková l., kytka s postranními větvemi protaženými do výšky terminálního květu, takže všechny květy leží v jedné rovině  
     hroznovitá l.,  větve 1. stupně zpravidla rozvětvené pouze do druhého stupně  
     jednostranná l. s větvemi obrácenými nebo převislými na jednu stranu  
     klubkatá l. s velmi zkrácenými větvičkami, takže klásky téměř sedí na konci hlavních ve zdánlivých hlávkách  
     vstřícná l. s protistojnými listeny a větvemi  
     přeslenitá l.    
     stažená l. se zkrácenými bazálními částmi větví, takže často několik větví různého stupně sedí na jednom místě vřetena  
     lichoklas postranní větve téměř abortují, květy přisedají na vřeteno (připomíná klas)  
late- široce, široko, ve slož. např.:  
   late cuneatus široce klínovitý  
   late linearis široce čárkovitý: poměr délky k šířce 6 : 1  
   late ovatus široce vejčitý: poměr délky k šířce 6 : 5  
   late obovatus široce obvejčitý: poměr délky k šířce 6 : 6  
   late triangularis široce trjúhelníkovitý: poměr délky k šířce 1 : 1  
latens,entis latentní, skrytý, zatřený  
laterialis, is, e laterální, postranní, boční: vyrůstající po straně jiného, zpravidla prodlouženého orgánu, např.  
    boční pupen  
    boční květ  
latifolius, a, um širokolistý  
latus, a, um široký  
laťovina, tyčovina bidlovina  
laureus, a, um,  laurinus, a, um vavřínovitý  
laxus, a, um řídký: se zřetelnými mezerami mezi jednotlivými orgány  
ledvinovitý trojrozměrná orgán