Latinsko - český slovník (N)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; white-space: normal; height: 12.75pt; color: maroon; font-
nadlisten jsou všechny listeny v obvodu květu nebo květenství (všechny redukované listy)  
nadplodní epigynický  
nadrost lesnické označení pro stromové patro  
nahý květ  (flos nudus) alchamydeický květ, bezobalný květ  
nahodilý kořen adventní kořen  
nahosemenní rostliny Gymnospermae, Gymnospermophytina, Gymnospermophyta, Phanerogamae  
  Jsou to vesměs dřevinys jednopohlavnými, jednodomými nebo dvoudomými květy. Vajíčka nejsou uzavřena ve srosttlých plodolistech, ale narostlé na povrchu šupinovitého plodolistu a proto jsou přímo přístupná pylovým zrnům, která se zachycují na mikropyli.  
nákoutní /středoúhlá, axilární) semenice  Placenta axillaris semenice u víceplodolistého semeníku s pravými přihrádkami, vajíčka jsou umístěna ve vnitřních úhlech.
nálet semenáčky lesních dřevin ze samovolného výsevu  
nálevkovitý infundibuliformis dole úzký, znenáhla nahoru se rozšiřující, více-méně oblý, po stranách rovný útvar.
naleziště  (lokalita) zeměpisně určené místo, kde taxon roste. Podle stupně přesnosti zeměpisného určení rozeznáváme makrolokalitu, mezolokalitu, a mikrolokalitu  
námel  -  sklerocium houby Claviceps purpurea na travách, parazitující v květních orgánech.  
nanismus zakrslá forma vzniklá nejčastěji vlivem sucha nebo extrémního substrátu.  
nannoxila,  symbol h keříček  
nanus, a, um trpasličí, nízký, zakrslý  
nárost několikaletý lesní porost, zpravidla nezapojený, nepřesahující výšku 1m  
nástěnná (parietální) semenice u parakarpia přisedají vajíčka na stěně semeníku v blískosti srostlých plodolistů  
nastické pohyby rostlina reaguje na vnější vlivy:  
     chemonastie zakřivení listů hmyzožravých rostlin nebo jejich trichonů, padne-li na ně hmyz. Listy žabince nebo dělohy rajčat se zakřivují, je-li ve vzduchu svítiplyn.   
     fotonastie květy nebo úbory se vlivem osvětlení rozevírají, po zatmění zavírají. Květy pupalky se rozevírají až večer.  
     nyktinastie listy vykonávají pohyby známé jako spánkové, které jsou ovlivněny světlem nebo tmou. Listy se buď zdvihnou nebo skloní do svislé polohy.  
     seismonastie listy reagují na dotyk nebo otřes.  Mimoza  
     termonastie květy se rozvírají stoupnutím teploty, klesne-li teplota, opět se zavírají  
natans, antis vzplývavý, plovoucí  
natura, ae, f. příroda  
naturalizace přizpůsobení rostlin v cizím území novým podmínkám  
naturalis, is, e přírodní, přirozený  
nažka  (achaenium) sechý, nepukavý plod, v celosti opadavý, zpravidla jednosemenný, tvořený jedním nebo několika plodolisty  
nebulosus, a, um mlhavý, zamlžený, nejasný  
nectar, aris, a. nektar obsah medníků
nectarium, ii, a. medník  
nedělený list  (folium integrum) s čepelí nedělenou na okraji celokrajnou nebo s drobnými zářezy nebo zoubky.   
  různé tvary nedělených jednoduchých listů:  
     čárkovitý list folium lineare Kochia arenaria
     deltovitý, deltoidní list folium deltoideum Populus nigra
     eliptický list folium ellipticum Ligustrum
     jehlicovitý list folium acerosum, f. asiculare Pinus silvestris
     klínovitý list folium cuneatum Saxifraga tridactylites
     kopinatý list folium lanceolatum Lathyruspratensis
     koposťovitý list folium spathulatum Bellis perrenis
     kosníkovitý list folium trullatum Atriplex
     kosočtverečný list folium rhomboidale, f. rhombeum Trapa nantas
     ledvinitý list folium reniforme Asarum europaeum
     mečovitý list folium ensiforme Iris germanica
     mnohoúhelníkový list folium multiangulatum Tussilago farfara
     nesouměrně kosníkovitý list folium trapezoideum Phaseolus vulgaris
     niťovitý list folium filiforme Foeniculumoficinale
     obkopinatý list folium oblanceolatum Euphorbia seguieriana
     obsrdčitý list folium obcordatum Oxalis stricta
    obvejčitý list folium obovatum  Vaccinium uliginosum
     okrouhle vejčitý list folium rotundato - ovatum Lysimachia nummularia
     okrouhlý list folium rotundum, f. orbiculare Hydrocotyle vulgaris
     oválný list folium ovale Amelanchier ovalis
     podlouhle eliptický list folium oblongo - ellipticum Salix caprea
     podlouhle vejčitý list folium oblongo - ovatum Mentha longifolia
     podlouhlý list folium oblongum Brassica orientalis
     srdčitý list folium cordatum Syringa vulgaris