Latinsko - český slovník (Q)

quadrangulus, a, um čtyřhraný, čtyřúhlý  
quadraticus, a, um, quadratus, a, um   čtverečný, čtvercový
quadri-.., čtyři  
     quadrifolius čtyřlistý  
     guadrinatus čtyřčetný  
     quadriennis čtyřletý  
     quadripartitus čtyřdílný  
quadruplex, icis čtyřčetný  
questio, onis, f otázka  
quinatus, a, um pětičetný  
guinque-.., pěti-..,    ve složeninách například:  
     quinqueflorus pětikvětý  
     quinquefolius pětilistý  
     quinquenervis pětižilný