Latinsko - český slovník (R)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; white-space: normal; height: 12.75pt; color: maroon; font-size
racemosus, a, um racemiformis, is, e hroznovitý, podobný hrozmu
racemózní květenství hroznovité květenství  
racemulus, i, m malý hrozen  
racemus, i, m hruzen  
rachis  /rhachis/ vřeteno  
radialis, is, e, radiatus, a, um radiální, paprsčitý  
radiální řez probíhá podélnou osou stonku  
radiální srůst concrescentia radialis srůst květních orgánů dvou nebo více sousedních kruhů předními a zadními stranami. 
radians, anris paprskující  
radiatus, a, um, radialis, is, e paprskovitý, paprsčitý, s paprsky  
radicalis, is, e kořenový  
radicans, antis kořenující, zakořeňující  
radicicola, ae rostoucí na kořenech  
radiciformis, is, e,  radicinus, a, um kořenovitý
radicula, ae, f kořínek  
radiculatus, a, um kořínkovitý  
radius, i, m paprsek  
radix, icis f kořen různé typy a tvary
     radix aerea hydrophyla vzdušný kořen  
     radix alligans příčepivý kořen  
     radix assimilans asimilační kořen  
     radix auxiliaris opěrný kořen  
     radix capillacea niťovitý, vláknitý kořen  
     radix cirrhiformis úponkovitý kořen  
     radix conica kuželovitý kořen  
     radix contractilis zatahovací kořen  
     radix ciordiformis srdcovitý kořen  
     radix cylindrica válcovitý kořen  
     radix dauciformis mrkvovitý kořen  
     radix filiformis niťovitý, vláknitý kořen  
     radix fibrosa svazčitý kořen  
     radix fulcrans opěrný kořen  
     radix funiformis provazovitý kořen  
     radix fusiformis vřetenovitý kořen  
     radix gralliformis chůdcovitý kořen  
     radix grumosa korálovitý kořen  
     radix napiformis řepovitý kořen  
     radix natans vzplývavý kořen  
     radix nidularis hnízdovitý kořen  
     radix parasitica parasitický kořen  
     radix planiformis deskovitý kořen  
     radix pneumotophora dýchací kořen  
     radix prehens záchytný kořen  
     radix primaria primární, kůlový kořen  
     radix propagativa rozmnožovací kořen  
     radix proventitia zásobní kořen  
     radix pseudogralliformis nepravý, chůdovitý kořen  
     radix sustentacula opěrný kořen  
     radix symbiotica symbiotický kořen  
     radix tabuliformis deskovitý kořen  
     radix tuberosa hlízovitý kořen  
rafidy drobné vápnité jehličky  
ramale, is, a suk, suchá větev  
rámeček  (replum) okraj nepravé přehrádky šešulek s šešulí  
ramellus, i, m ramulus  větévka  
ramicola ae rostoucí na větvích  
ramiflorus, a, um s květy na větvích  
ramosissimus, a, um silně, bohatě rozvětvený  
ramosus, a, um rozvětvený  
ramulus, i, m. ramelus   větvička