Latinsko - český slovník (S)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; white-space: normal; color: fuchsia; font-size: 10pt; vertical-align: middle; font-weight: 400; text-decoration: none; padding-top:
saccatus, a, um vakovitý  
saccharatus, a, um,  saccharinus, a, um cukrový, cukernatý, cukrovitý  
sacculus, i, n. váček: podobný krátké a velmi široké ostruze  
sacculus embryonalis zárodečný vak  
saepicola, ae,  saepiarius, a, um plotní: roste na plotech, ohradách (saepes, is, f. - plot)  
sagittatus, a, um,  sagittalis, is, e střelovitý, šípovitý  
salax, icis bujný, tučný  
salinus, a, um,  salsus, a, um slaný  
samčí květ (tyčinkový květ) flos masculinus květ s tyčinkami, bez pestíků (samčí - masculus)
sametový holosericeus, velutinus velmi krátce, hustě chlupatý, s chlupy odstálými
samičí květ (pestíkový květ) flos femineus květ s pestíky, bez tyčinek (samičí - femininus, femineus)
samobřeznost partenogeneze, parthenogenesis vytváření semen bez oplození vajíček
samovysévání rostlina se v kultuře sama generativně rozmnožuje  
samoopylení autogamie, autogamia opylení vlastním pylem, tzn. pylem téhož květu a téže rostliny (samosprašná rostlina - planta autogama)
sanctus, a, um svatý, posvátný  
sanquineus, a, um,  sanquinalis, is, e,  sanquinarius, a, um kravavě červený  
saponaceus, a, um,  saponarius, a, um mýdlovitý, mýdlový  
saphiratus, a, um safírově modrý  
saprobius, a, um žijící v znečištěných vodních nádržích  
saprofyta hnilobné rostliny: čerpají výživu ze zetlívajících, trouchnivějících a hnijících organických těl (rostlinných i živočišných). Nemají listovou zeleň, a nemohou proto samy čerpat svoji výživu kořeny z neústrojných sloučenin z půdy (Neottia nidus-avis, Monot  
saprofytismus hniložijnost  
sapropel hnilokal vzniká rozkladem organických látek z odumřelých organismů (rostliných i živočišných) na dně vodních nádrží i v porostech mělkých vod a v okolí nádrží při kolísající teplotě vody
sapropelit sediment vytvořený ze sapropelu. Na vzduchu při vysýchání se silně smršťuje a puká.  
saprophyticus, a, um saprofytní, saprofytický  
sarco-  masitě, ve složení např.:  
   sarcocladus s masitými větvemi  
   sarcolepis s masitými šupinami  
   sarcophyllus s masitými listy  
   sarcorrhizus s masitými kořeny  
sarcoideus, a, um masitý, dužinatý, dužnatý  
sarkokarp sarcocarpium, ii, n. dužnaté oplodí, sarkokarpické oplodí, viz bobule
sarmentum, i, n. bylinná odnož, prut, výběžek; viz též odnož  
sarmentus, a, um výběžkatý  
sativus, a, um setý, sázený  
savana biom, vyskytující se v tropických oblastech se značnými výkyvy sucha a děšťů. Je tvořena hlavně travinami (trávy a šáchorovité) s roztroušenými keři nebo stromy. Podle porostu rozeznáváme savanu travnatou, křovitou, stromovou až savanový les, v němž se st  
saxatilis, is, e skalní (saxum, i, n. - skála)  
saxifragus, a, um rostoucí ve štěrbinách skal (doslova: lámající skály)  
saxosus, a, um skalnatý, kamenitý  
sbíhavý list folium decurrens přisedlý list, jehož okraje čepele sbíhají podél stonku jako úzká křídla (Verbascum, Symphytum)
scaber, -bra, -brum drsný  
scaberulus, a, um,  scabrillus, a, um,  scabridus, a, um draslavý  
scabiosus, a, um chrastivý, šustivě šupinkatý  
scabriusculus, a, um slabě draslavý  
scabridulus, a, um poněkud drsný  
scabriofolius, a, um drsnolistý  
scabrosus, a, um velmi drsný  
scandens, entis šplhavý, pnoucí se  
scapiflorus, a, um stopkokvětý, s květy na stopkách  
scapiformis, is, e stvolnatý  
scaposus, a, um se stvoly  
scapus, i, m. stvol  
scariosus, a, um suchý, suchomázdřitý  
sceleratus, a, um jedovatý, škodlivý, zhoubný  
scheda, ae, f. herbářová cedulka, obsahující jména rostlin, místo a datum nálezu a jméno sběratele. Místo nálezu je nutno uvést přehledně a podrobně, aby i botanik z cizí země mohl nalézt místo sběru na mapě (tedy: stát, země, kraj, okres, blízké město, jméno lokality).  
schizocarpium, ii, n. poltivý plod  
sciafyty sciofyty  
sciadophilus, a, um,  sciophilus, a, um milující stín  
scientia, ae, f. věda  
sciofyty