Latinsko - český slovník (U)

ubikvist rostlina všdupřítomná, která nemá vyhraněné ekologické a klimatické požadavky, a vyskytuje se proto v různém prostředí a různých rostlinných společenstev  
úbor anthodium hlávka s rozšířeným lůžkem (thalamus) s plevkami, naspodu podepřená zákrovem (involucrum), nahoře nesoucí husté drobné kvítky se spodním semeníkem, z nichž okrajové někdy paprskují (Asteraceae). Úbory napodobují jeden květ, tzv. květ biologický:
   oboupohlavný úbor anthodium hermaphroditum tvořený oboupohlavnými květy (Carduus)
   jednodomý úbor anthodium monoicum s květy v terči samčími, paprsku samičími (Calendula)
   polygamický úbor anthodium polygamus s květy v terči oboupohlavnými, v paprsku samičími (Senecio, Chrysanthemum, Matricaria, Achillea)
údolíčka valleculae rýhy, brázdy na plochách
uliginosus, a, um mokřadní, slatinný, bažinný  
umbella, ae, f. okolík  
umbellatus, a, um,  umbelliflorus, a, um,  umbelliformis, is, e   okoličnatý
umbellula, ae, f. okolíček  
umbellulatus, a, um okolíčkatý  
umbilicatus, a, um pupkatý: v prostředku s jednou prohlubinou, pupkem  
umbilicus, i, m. pupek  
umbo, onis, m. hrbol, vypuklina  
umbra, ae, f. stín  
umbraculifer, fera, ferum nesoucí plochý slunečník, vytvářející stín (Marchantia), umbraculum, i, n. - nosič (u játrovek)  
umbrosus, a, um stinný  
uncinatus, a, um,  uncinalis, is, e hákovitý  
undulatus, a, um,  undulosus, a, um kadeřavý  
unguiculatus, a, um,  unguicularis, is, e nehetnatý  
unguis, is, m. nehet  
uni- jedno-, ve složení např..  
     unicolor, unicolorus jednobarevný
     uniflorus jednokvětý
     unifolius jednolistý
     uniformis jednotvarý
     unilateralis jednistranný
     uninodus jednouzlý, s jedním kolénkem
unicus, a, um unikátní, jediný, jedinečný  
unitus, a, um sjednocený, sloučený  
universalis, is, e univerzální, všeobecný, celkový, úplný, společný  
upevňovací (mechanické) kořeny radix firmantes mají mechanickou funkci upevňovat rostlinu v půdě
úponka (cirrhus) niťovité, jednoduché nebo rozvětvené orgány, vyskytující se u některých rostlin, které mají chabou lodyhu. Jejich úkolem je připevňovat rostliny k nějaké pevné opoře (k sousední rostlině, tyči, stěně). Podle původu rozeznáváme:  
     listové ú. - Lathyrus, Vicia  
     lodyžní ú. - Vitis  
     listové řapíky s úlohou úponku Clematis vitalba, Tropaeolum majus
úponkový kořen, kořenová úponka radix cirrhiformis adventivní vzdušný kořen, zpravidla nerozvětvený, upínající se svými konci na podložku (Vanilla)
urbanus, a, um,  urbicus, a, um městský  
urens, entis palčivý, žahavý  
úsek dělící jednotka pro členění okresu pro geomorfologicky členěné území: např.hora Boubín na Šumavě, dolina Siedmi prameňov v Belanských Tatrách  
ursinus, a, um medvědí  
usitatus, a, um užitečný, upotřebitelný  
ústrojné látky organické látky  
ustulatus, a, um osmahlý, ožehnutý  
usus, us, m. použití, upotřebení  
ušt, ušet cíp srostlého kalichu, viz kalich  
utilis, is, e potřebný, užitkový, užitečný  
utricularis, is, e,  utriculatus, a, um měchýřkovitý, váčkový  
utriculus, i, m. váček  
uťatý truncatus na špici nebo na bázi rovně ukončený, jako ustřižený
uzlina, kolénko nodus plné místo na lodyze, kde vyrůstá list
uzlinatý, uzlovitý nodosus dlouhý orgán, který je ve víceméně pravidelných vzdálenostech prstencovitě ztlustlý
úžlabní axilární orgán, vyrůstající těsně mezi listem nebo listenem a lodyhou
     úžlabní květ (flos axillaris) sedí v paždí listenu
     úžlabní pupen (gemma axillaris) sedí v paždí listu nebo listenu těsně nad bázi řapíku