Latinsko - český slovník (X)

xanthinus, a, um žlutý
xantho-, xanthus- žluto-, ve slož., např.:
    xanthocarpus žlutoplodý
    xanthocladus se žlutými větvemi
    xanthonervus žlutožilný
xenofyt adventivní rostlina neúmyslně do území zavlečená činností člověka
xenogamia, ae, f. opylení pylem květů jiného jedince stejného druhu
xerofyty xerofilní, suchomilné rostliny: jsou přizpůsobené suchému podnebí, rostou na suchých půdách
xerokarp (xerocarpium) sklerenchymatické, kolenchymatické nebo prosenchymatické, zpravidla tenké a pružné vrstvy oplodí
xerokarpický endokarp semenná pouzdra v jablku nebo hrušce
xerophilus, a, um milující sucho
xerothermní suchomilný a teplomilný
xiphioideus, a, um mečovitý
xylém dřevo
xylophilus, a, um dřevomilný