Botanický slovník

Celistvost rostlin - sladění všech částí rostlin v harmonický celek
Celokrajný list - na okraji bez zubů nebo vroubků
Cévní svazky - souvislé pruhy pletiv z protáhlých buněk v rostlinách, jimiž stoupá z kořenů voda s minerálními látkami do listů a ostatních nadzemních částí a jimiž proudí roztoky látek, které rostlina vytvořila (asimiláty), na místa potřeby

Celistvost rostlin - sladění všech částí rostlin v harmonický celek
Celokrajný list - na okraji bez zubů nebo vroubků
Cévní svazky - souvislé pruhy pletiv z protáhlých buněk v rostlinách, jimiž stoupá z kořenů voda s minerálními látkami do listů a ostatních nadzemních částí a jimiž proudí roztoky látek, které rostlina vytvořila (asimiláty), na místa potřeby
Cibule - zásobní orgán, vznikající zdužnatěním jednoho nebo více listů
Conus - šiška
Corbeille - dekorativní uplatnění pestré květinové výsadby ve formě košíku aj., doprovozájící krajinářský park, tíhnoucí jinak k přirozenosti
Corrola - koruna
Cortex - kůra
Cottage garden - tradiční zahrada anglického venkovského rodinného domku
Cytokinin - rostlinný hormon tvořící se hlavně v kořenech, podněcuje dělení buněk a brzdí jejich stárnutí
Cytoplazma - základní hmota živého obsahu buňky, v níž jsou uloženy všechny buněčné složky
Čajová zahrada - představuje japonský typ zahrady, charakterizovaný stezkou, která směřuje k čajovému domku
Čárkovitý list - velmi úzkého tvaru, podstatně delší než je jeho šířka
Čeleď - v botanickém systému skupina rostlin se společnými hlavními znaky (Piniacea - borovicovité, Cupressaceae - cypřišovité)
Čepel - plochá lupenitá část listu
Černozem - hluboká, humusem bohatá, vápnitá půda
Červenání - červenavě fialové zbarvení nahromaděním anthokyanu
Čestný dvůr - prostranství před barokním zámkem
Češule - miskovitá dolní část květu vzniklá radiálním srůstem dolních částí kalicha, koruny a tyčinek
Čípek - část větve ponechaná při řezu nad pupenem
Čipování - roubovací metoda, při které se do podnože zasadí "čip"
Číška - obal, který obklopuje plod, miskovitého nebo pohárkovitého tvaru, který vzniká z květní stopky nebo listenu
Čnělka - úzká dutá stopkovitá část pestíku, přisedající zpravidla na vrchol semeníku a nesoucí na horním konci bliznu