Botanický slovník

Dávka - množství přípravku v kilogramech nebo litrech určených na plochu 1 ha, pokud není uvedeno jnak
Defoliace - viz odlistění
Defoliant - látka způsobující defoliaci (odlistění)
Deformace listů - nejrůznější tvary listů odlišující se od normy

Dávka - množství přípravku v kilogramech nebo litrech určených na plochu 1 ha, pokud není uvedeno jnak
Defoliace - viz odlistění
Defoliant - látka způsobující defoliaci (odlistění)
Deformace listů - nejrůznější tvary listů odlišující se od normy
Dekapitace - seříznutí vrcholové části prýtu nebo kořene
Dělený list - list jednoduchý, ale s čepelí rozdělenou úzkými nebo širokými zářezy, které však nesahají až k řapíku nebo vřetenu listu (javor)
Dělohy - klíční listy; první listy, založené již v semenu
Děrový žír - děrovité ohraničené prokousání čepele listové hmyzem
Desikace - uměle vyvolané zasychání rostlin za účelem uspíšení dozrávání semen
Detekce - odhalení, odkrývání, stanovení
Dezén - vzor, dekorativní motiv
Diaspora - každý orgán vzniklý pohlavní či nepohlavní cestou, který může dát vznik nové rostlině a jímž se rostliny rozšiřují
Diferenciance - rozlišování (změny), k nimž dochází v buňkách během jejich ontogenetického vývinu
Diomorfismus - dvojtvárnost některého orgánu rostliny (dva různé tvary listu u břečťanu)
Diploidní - vykazující dvojitou sadu chromozomů
Dispozice - půdorysný i výškový rozvrh stavby (i díla zahradního umění), uspořádání hmoty a prostoru dle účelu
Dlanitě laločnatý list - s dlanitou žilnatinou, čepel vybíhá v dlanitě rozložené laloky
Dlanitě složený list - složen z několika samostatných lístků, přisedajících k řapíku v témže místě
Dočasné výplňové dřeviny - rychle rostoucí snadno dostupné dřeviny, které mají brzy vytvořit funkční kostru úpravy
Doplňkové dřeviny - vytvářejí kompoziční doplněk
Dormance - období klidového, odpočinkového stavu, vyvolává ji snížení teploty a zkrácení délky dne
Druh - základní taxonomická jednotka zahrnující skupinu jedinců, majících společný původ, znaky a vlastnosti, jimiž se liší od ostatních druhů
Dřeň - pletivo uprostřed stonku
Dřeviny - vytrvalé rostliny se zdřevnatělými stonky (kmeny)
Dřevitý řízek - zdřevnatělá část výhonu bez listů k množení
Dřevo - xylém, hadrom; dřevní část cévního svazku složená z cév, popř. z cévic, dřevního parenchymu a sklerenchymatické pochvy
Dřípený (dřípatý) list - hluboce rozdělený v úzké, dlouhé, čárkovité úkrojky
Dvoudomé rostliny - samčí i samičí orgány jsou umístěny na jiné rostlině, pro produkci plodů a semen je třeba vysadit vedle sebe samčí i samičí rostliny (jinan)
Dvouleté rostliny (dvouletky) - květiny pěstované ze semene, jejichž vývojový cyklus je rozdělený do dvou let (1. rok - vytvoření listové růžice, 2. rok - orgány s květy a semeny, pak odumřou)
Dvounažka - suchý poltivý plod, ve zralosti se dělící ve dvě jednosemenné nepukavé části - nažky
Dvouřadé listy - rostoucí na letorostu ve dvou přímo probíhajících podélných řadách