Botanický slovník

Galerie - krytá chodba, po jedné straně otevřená sloupy či pilíři do zahradního prostoru
Gametická mutace - mutace probíhající v pohlavních buňkách
Gemma - pupen
Generativní orgány - květ, semeno, plod
Generativní rozmnožování - viz pohlavní rozmnožování
Genetika - nauka o dědičnosti

Galerie - krytá chodba, po jedné straně otevřená sloupy či pilíři do zahradního prostoru
Gametická mutace - mutace probíhající v pohlavních buňkách
Gemma - pupen
Generativní orgány - květ, semeno, plod
Generativní rozmnožování - viz pohlavní rozmnožování
Genetika - nauka o dědičnosti
Genotyp - soubor všech dědičných faktorů organismu bez ohledu na jejich umístění a projev
Geofyta - rostlina, jejíž orgány přetrvávají v nepříznivém ročním období v půdě (hlízy, cibule, oddenky...)
Geokarpie - dozrávání plodů pod povrchem půdy
Geotropismus - schopnost rostliny zaujímat určitou polohu vzhledem k svislému směru
Giberelin - rostlinný hormon tvořící se především v kořenech, nejmladších listech, rašících pupenech a klíčících semenech, který podněcuje prodlužovací růst lodyžních článků, ale potlačuje růst listů a zpravidla i kořenů; ruší odpočinek rostlin a stimuluje růst květních stvolů
Gumóza (klejotok) - vylučování bezbarvých až červenohnědých, gumovitých, na vzduchu tvrdnoucích látek z kůry listnatých stromů, jako reakce na infekci nebo mechanické poškození