Botanický slovník

Habitus - výslednice velikosti, celkového tvaru (obrysu) a textury, často je nejdůležitějším parametrem pro výběr i určovacím znakem dřeviny
Hadrom - dřevo
Háj - lesík, často spojený s vodním prvkem - pramenem, studánkou; v romantismu oblíbený prvek krajinářské kompozice parku

Habitus - výslednice velikosti, celkového tvaru (obrysu) a textury, často je nejdůležitějším parametrem pro výběr i určovacím znakem dřeviny
Hadrom - dřevo
Háj - lesík, často spojený s vodním prvkem - pramenem, studánkou; v romantismu oblíbený prvek krajinářské kompozice parku
Hala - stavba sloupy či pilíři otevřená do zahradního prostoru
Hálky - zduřelá pletiva (výrůstky různých tvarů - novotvary) na listech nebo jiných částech rostlin; vznikají drážděním pletiv larvami hmyzu (mouchy, mšice, roztoči apod.), které se v nich vyvíjejí
Hapaxantie (monokarpie) - vlastnost rostliny vykvést a vytvořit plody pouze jedinkrát ve svém životě a potom odumřít (letničky, dvouletky)
Hedvábitý - pokrytý jemnými, hustými, měkkými chlupy, v jednom směru přilehlými k orgánu
Helofyty - vodní vyšší rostliny s oddenky v bahně a s vegetativními orgány nad hladinou
Hemerofilní rostliny - v území původní nebo zavlečené rostliny, vázané a příznivě reagující na své stanoviště ovlivňované lidskou činnosti
Hemerofobní rostliny - v území původní rostliny, nepříznivě reagující na vlivy lidské činnosti
Hemerochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází prostřednictvím pracovní činnosti člověka
Herba - bylina, rostlina s nadzemním nezdřevnatějícím stonkem
Herbicidy - přípravky proti plevelům
Herbicidy kontaktní (dotykové)- ničí pouze tu část rostliny, která jimi byla zasažena
Herbicidy selektivní (výběrové) - působí pouze na určité rostliny
Herbididy systemické - tělními tekutinami rostlin jsou rozváděny z místa dotyku do celého těla
Herbicidy totální - ničí veškerou zeleň
Heterokarpie - viz různoplodost
Heterospermie - viz různosemennost
Hlávka - jednoduché, hroznovité květenství (jetel)
Hlavní osa - nosná kompoziční linie půdorysu zahradního areálu; k ní se připojují osy vedlejší
Hlíza - zásobní orgán vznikající zdužnatěním stonků nebo kořenů
Hniloba - neostře ohraničené hnědnutí a rozpouštění struktury většinou větších komplexů rostlinného pletiva rozkladem buněčné plazmy, lamel nebo buněčných stěn způsobeným bakteriemi nebo houbami
Hnojení - dodávání potřebných živin rostlinám
Hnojivo vícesložkové - průmyslově vyráběné hnojivo obsahující základní živiny a stopové prvky
Hole - krátkostébelné, kamenité, převážně travnaté porosty hřbetů a svahů v subalpínském a alpínském pásmu hor
Hopogeické klíčení - podzemní klíčení u některých rostlin dvouděložných, jejichž tlusté, masité, nezelené dělohy zůstávají pod zemí a uzavřené v semenu
Hormony rostlinné - látky, které se ve velmi nízkých koncentracích v určité části rostliny tvoří a do jiné proudí, aby tam zprostředkovaly procesy růstové nebo metabolické
Horský stupeň - vegetační stupeň smíšeného lesa a klimatických smrčin až po hranici souvislého lesa, s nadmořskou výškou asi 1000 - 1500 m n. m.
Hrozen - jednoduché květenství, u něhož jednotlivé květy vyrůstají na nerozvětvených vedlejších stopkách květních
Hříženec - výpěstek získaný hřížením
Humus - hmota organického původu v půdě a na jejím povrchu o různém stupni rozkladu
Hybrid (kříženec) - produkt složitějšího způsobu křížení, jehož každý případný potomek se může podobat jinému výchozímu druhu použitému ke křížení (v nejrůznějších kombinacích)
Hybridizace - křížení
Hydrofyty - rostliny vodní, které chladné roční období přetrvávají pod vodou
Hydrochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází s pomocí vody
Hydroponie - pěstování rostlin v živných roztocích
Hyfa - mikroskopické vlákno houby
Hygrofyty - rostliny vlhkomilné
Hypogeické dělohy - podzemní dělohy; zůstávají při klíčení semen pod zemí a jsou pro klíční rostlinu zásobárnou živin
Hypokotyl - podděložní článek stonkové povahy, který nese klíční listy (dělohy) a plumulu
Hyponastie - ohyb orgánu vyvolaný intenzivnějším růstem jeho spodní části

Chamaefyta - rostliny s pupeny v přízemní vrstvě do 30 cm, pupeny chráněny šupinami pupenů nebo nahloučenými prýty celé rostliny
Chemická ochrana rostlin - použití chemických látek určených na potlačení škodlivých ničitelů nebo na regulaci specifických procesů v rostlinách
Chemotropismus - ohyb vyvolaný chcemickým podrážděním
Chlopeň - postranní část pukavého plodu, která se za zralosti odděluje
Chlorofyl - zelené barvivo
Chloroplast - plastid zeleně zbarvený, fotosynteticky aktivní
Chloróza (blednička) - žloutnutí nebo blednutí listů v důsledku nedostatku chlorofylu
Chlupy - jednobuněčné nebo vícebuněčné, jednoduché nebo větvené tenké výrůstky z pokožky, na jejichž stavbě se účastní jen pokožkové buňky
Chmýří - dlouhé, měkké chlupy na semenech či plodech
Chocholík - květenství, jehož postranní stopky jsou prodlouženy tak, že květy dosahují roviny prostředního květu
Chráněné druhy - rostliny, které jsou vzácné a proto byly zahrnuty pod částečnou (pod ochranou jsou jen podzemní části) nebo úplnou (chráněny jsou celé rostliny) ochranu
Chromozomy - nositelé dědičných vlastností v jádru buňky