Botanický slovník

Impluvium - pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu v atriu
Index klíčení - parametr charakterizující rychlost klíčení
Indukce - vyvolání (např. tvorby květů)
Inflorescence - část rostliny nesoucí květy, květenství
Inhibice - zadržení, brzdění

Impluvium - pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu v atriu
Index klíčení - parametr charakterizující rychlost klíčení
Indukce - vyvolání (např. tvorby květů)
Inflorescence - část rostliny nesoucí květy, květenství
Inhibice - zadržení, brzdění
Inhibiční látky - složité chemické látky brzdící nebo znemožňující klíčení a růst, v semenech mají za úkol bránit klíčení v nevhodné době
Insekticid - přípravek hubící hmyz
Integrovaná ochrana rostlin - soubor vzájemně se doplňujících agrotechnických, biologických, fyzikálních a chemických metod ochrany s minimalizací vedlejších ekologických a toxikologických vlivů, používaný za účelem dlouhodobé regulace škodlivých organismů a jejich udržení pod prahem škodlivosti
Internodium - část stonku od jedné uzliny ke druhé, bezlistá
Introdukce - zavádění nepůvodních druhů a kultivarů do krajů (podmínek), kde se přirozeně nevyskytují
Intususcepce - růst stěny buněčné ukládáním nových částic mezi staré
In vitro - ve skle; kultivace rostlinných částí za sterilních podmínek