Botanický slovník

Jádro - starší dřevo ve středu kmene, lišící se tmavším zbarvením od světlejšího dřeva okrajového (běl)
Jádro buněčné (nukleus, karyon) - buněčná organela charakterická obsahem DNK; je sídlem syntetických pochodů v buňce a má důležitou funkci při přenosu jaderné dědičnosti Jádřinec - vnitřní oplodí malvice

Jádro - starší dřevo ve středu kmene, lišící se tmavším zbarvením od světlejšího dřeva okrajového (běl)
Jádro buněčné (nukleus, karyon) - buněčná organela charakterická obsahem DNK; je sídlem syntetických pochodů v buňce a má důležitou funkci při přenosu jaderné dědičnosti Jádřinec - vnitřní oplodí malvice
Jarovizace - dlouhodobé působení nízkých teplot, nezbytné k vyvolání kvetení
Jařmo - pár (vstřícných nebo střídavých) lístků a listů zpeřených
Jed - látka způsobující otravy už v malých dávkách
Jednoděložná rostlina - klíčící jednou dělohou (trávy)
Jednodomá dřevina - samčí i samičí orgány jsou umístěny na téže dřevině
Jednoduchá květenství - květy sedí bezprostředně při společném stonku (hlávka, hrozen, klas, okolík)
Jednoduchý květ - květ s jedním kruhem korunních plátků
Jednoduchý list - list, který není složený
Jednopohlavní květy - obsahuje budˇjen samčí nebo jen samičí rozmnožovací orgány (tyčinky nebo pestíky)
Jehlice - úzké čárkovité listy jehličnanů
Jehněda - hroznovité květenství, složené z drobných samčích nebo samičích květů bez barevných korunních plátků
Juvenilní listy - mladistvé listy, které se tvarem a rozměry odlišují od dospělých listů