Botanický slovník

Laločnatý (laločný) - čepel listu rozdělena do několika laloků
Lalok - okrouhlý výrůstek z okraje listu
Lamelový řez - metoda roubování ve vinohradnictví, prováděná strojem

Laločnatý (laločný) - čepel listu rozdělena do několika laloků
Lalok - okrouhlý výrůstek z okraje listu
Lamelový řez - metoda roubování ve vinohradnictví, prováděná strojem
Lata - jednoduché hroznovité květenství, jehož hlavní stonek je nejdelší a nese kratší rozvětvené postranní stonky, z nichž nejdolejší jsou mohutnější a k vrcholu se postupně zjednodušují a zkracují (šeřík)
Laterální - boční
Lenticely (čočinky) - bradavičnaté útvary na kůře dřevin umožňující výměnu plynů mezi vnějším ovzduším a mezibuněčnými prostorami v rostlinném těle
Letničky - jednoleté květiny, pěstované ze semene (během jednoho roku vyklíčí ze semene, vytvoří listové růžice, orgány s květy a semeny, pak odumřou)
Letální - způsobující smrt
Letohrádek - zámek určený pro přechodný pobyt
Letokruhy - odlišené přírůstky letního a jarního dřeva za vegetační období
Letorost - výhonek, větvička dřeviny vyrostlá během jednoho vegetačního období
Levotočivý stonek - stonek ovíjející se kolem opory proti směru otáčení hodinových ručiček
Liána - rostlina s tenkým chabým stonkem, která se zachycuje, opírá nebo ovíjí (pomocí úponek) kolem živé nebo neživé opory
List - folium, fylom; postranní orgán stonku se zákonitým postavením, nejčastěji zelený, do plochy rozšířený, omezeného růstu, složený z pochvy, řapíku a čepele (některé z těchto částí někdy chybí)
Lísteček - pinnula; samostatná část lístku v listech dvojnásobně a trojnásobně složených
Lístek - foliolum; samostatná část jednoduše složeného listu
Listen - listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy
Listenec - drobné, zpravidla dva vstřícné malé listeny na květní stopce
Listová jizva - místo na větvičce, kde byl před opadem upevněn list; poloha listových jizev může být střídavá, vstřícná nebo přeslenitá
Listová výživa - způsob hnojení, při kterém je slabý roztok vhodného hnojiva postřikován na listy (živiny jsou přijímány listy, ne kořeny)
Listové polštářky - vystouplá místa na větvičce, na nichž vyrůstal list
Listové stopy - stopy po cévních svazcích na listové jizvě
Lodžie - síň se sloupy přiléhající k budově, na jedné nebo více stranách otevřená; u obytných domů krytý prostor otevřený zepředu nebo i ze strany, zasunutý dovnitř
Lodyha - nadzemní bylinný stonek, odumírající téhož roku, kdy vyrostl
Lokalita - místo výskytu určitého rostlinného druhu
Loubí - stinný prostor, chodba vytvořená spletí větví keřů nebo stromů, někdy s pomocí konstrukce
Luh - lužní les; vlhký, humózní les v zaplavovaném okolí toků, je tvořen převážně olšemi, jasanem, topoly a jinými listnatými stromy
Lusk - suchý, pukavý plod, vzniklý z jednoho plodolistu, pukající dvěma chlopněmi ve dvou švech
Lůžko květní - rozšířená stopka květu, na níž leží květní části
Lýko - floém, leptom; část cévního svazku tvořená sítkovicemi a parenchymatickými a sklerenchymatickými buňkami
Lysý - hladký, bez chlupů